Διάχυση

  • Στις 13/10/20121 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για το περιεχόμενο των σεμιναρίων και πως μπορούν να το εντάξουν στη δική τους εκπαιδευτική πρακτική. Έγιναν 5 παρουσιάσεις, που αντιστοιχούν στις 5 κινητικότητες του σχεδίου.
  • Στις 15/10/20121 συμμετείχαμε στην ανοιχτή εκδήλωση «Erasmus στο Πάρκο», που διοργάνωσε η ΠΔΕ Κρήτης στο πλαίσιο των “Erasmus Days”, με ψηφιακό video για το συγκεκριμένο σχέδιο και φυλλάδιο, μαζί με τα υπόλοιπα σχέδια Erasmus του σχολείου μας