Στάδια του σχεδίου

  1. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης για το σχέδιο κινητικότητας με κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA101-061359, ο σύλλογος διδασκόντων του Γυμνασίου Αρχανών αποφάσισε, στις 11 Ιουνίου 2019, να οριστεί ως υπεύθυνη επικονωνίας του σχεδίου η εκπαιδευτικός Λιλιμπάκη Γεωργία-Δήμητρα, κλάδου ΠΕ03. Επίσης, μετά από την κατάλληλη αντιστοίχιση μεταξύ της θεματολογίας των σεμιναρίων που τελικά εγκρίθηκαν να πραγματοποιηθούν και των κριτηρίων που τέθηκαν στην αίτηση σε ότι αφορά το προφίλ των συμμετεχόντων που θα λάβουν μέρος στις κινητικότητες, αποφασίστηκε η ομάδα υλοποίησης του έργου να αποτελείται από τις εκπαιδευτικούς: Λιλιμπάκη Γεωργία-Δήμητρα (ΠΕ03), Αργυρώ Μπρουχούτα (Δ/ντρια-Πε86), Τερζάκη Ελευθερία (ΠΕ03), Αλεξάκη Ελένη-Μαρία (ΠΕ80) και Παντελάκη Ελευθερία (ΠΕ02).
  2. Η υπεύθυνη επικοινωνίας του σχεδίου κινητικότητας, παρακολούθησε στην Αθήνα στις 27/09/2019, την Τεχνική Ημερίδα που διοργανώθηκε από το ΙΚΥ, για τη διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων με θέμα «Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίων Κινητικότητας Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1 2019» του Προγράμματος Erasmus+
  1. Στο στάδιο της προετοιμασίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις κινητικότητες του σχεδίου, οι εκπαιδευτικοί συνέλλεξαν υλικό για το περιεχόμενο των μαθημάτων, μελέτησαν τον πολιστιμό της χώρας που θα επισκεφτούν, ενημερώθηκαν από τη διεύθυνση σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και δεδομένου ότι οι εκδηλώσεις κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν είναι διαπολιτισμικές, οι συμμετέχοντες ετοίμασαν σύντομες παρουσιάσεις για την περιοχή των Αρχανών, το σχολείο και το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε οι συνάδελφοί τους από άλλες χώρες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον πολιτισμό της Ελλάδας και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι παρουσιάσεις που ετοιμάστηκαν είναι οι εξής:

Παρουσίαση των Αρχανών και του Γυμνασίου Αρχανών

Παρουσίαση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος

  1. Το επόμενο στάδιο είναι αυτό της πραγματοποίσης των 5 κινητικοτήτων (βλέπε ενότητα Κινητικότητες)
  1. Ακολουθεί η διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου (βλέπε ενότητα Διάχυση)